Το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας ανακοίνωσε τους δέκα υποψηφίους επιχειρηματίες που προκρίθηκαν για να κερδίσουν χρηματοδότηση έως 500.000 ευρώ, καθώς και ολοκληρωμένη υποστήριξη με τη μορφή καθοδήγησης (mentoring) και συμβουλευτικών υπηρεσιών, προκειμένου να δημιουργήσουν την νέα τους επιχείρηση.

Τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση του προγράμματος έχει αναλάβει o Όμιλος Libra εκ μέρους της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (THI). Μέσα στο τρέχοντα μήνα θα επιλεχθούν ένας έως πέντε επιχειρηματίες στην Ελλάδα που θα κάνουν τα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα.

Οι δέκα επιχειρηματικές ιδέες που επιλέχθηκαν είναι οι Punctum, Mezolift, Training Experience Centre, RabT, Stella Mare, Sports Management Index, Great Catering, Solar Electric Tricycle, Corfu Living History Museum και Greek Food Obsessions.

Το βραβείο επιδιώκει να βοηθήσει τους επιχειρηματίες να ξεπεράσουν τις οικονομικές αντιξοότητες στην Ελλάδα και να παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη που απαιτείται για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.