Οι φήμες για ένα νέο νομοσχέδιο που κάνει πολύ πιο σκληρές τις διαδικασίες για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων σε σχέση με τον ισχύοντα νόμο 3758/2009, δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες ακόμα και για την ύπαρξη των εταιρειών αυτών.

Ο πρόσφατος νόμος 3758/2009, για τη διαμόρφωση του οποίου συνέβαλε αποφασιστικά ο ΕΣΕΔΑ (Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Ενημέρωσης – Διαπραγμάτευσης Απαιτήσεων), καθόρισε το πλαίσιο της λειτουργίας και δραστηριότητας των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών. Εργο αυτών των εταιρειών είναι να ενημερώνουν, για λογαριασμό των πελατών τους -δανειστών, τους οφειλέτες για την ύπαρξη ληξιπροθέσμων οφειλών τους και να διαπραγματεύονται κατ’ εντολή και για λογαριασμό των δανειστών, το χρόνο, τον τρόπο και τους λοιπούς όρους αποπληρωμής αυτών των οφειλών.

Η ενημέρωση δε αυτή και η διαπραγμάτευση γίνεται, από τα μέλη μας, με απόλυτα νόμιμο και ευπρεπή τρόπο, με ευθύτητα, με ειλικρίνεια και με σεβασμό της προσωπικότητας του οφειλέτη.

Ο Σύνδεσμός μας, ο οποίος είναι μέλος αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Συνδέσμου (FENCA), έχει καθιερώσει ένα Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος περιέχει αυστηρότερες διατάξεις και από αυτές του Νόμου 3758/2009. Η τήρησή του δε από τα μέλη μας είναι υποχρεωτική. Ο Κώδικας αυτός είναι αναρτημένος στο website του Συνδέσμου μας www.eseda.gr, το οποίο μπορεί να επισκεφθεί οποιοσδήποτε.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα μέλη μας είναι θετικές και για τους οφειλέτες, αφού αυτοί, αφενός μεν ενημερώνονται για την οφειλή τους και διαπραγματεύονται για την εξόφλησή της, αφετέρου δε, σε αυτό το στάδιο της ενημέρωσης και της διαπραγμάτευσης, δεν αντιμετωπίζουν τα νόμιμα μέτρα που θα λαμβάνονταν αμέσως εναντίον τους από τους δανειστές τους (έκδοση καταδικαστικών Δικαστικών αποφάσεων, αναγκαστική εκτέλεση κατά της περιουσίας τους κλπ.).

Το πλαίσιο
Παρόμοιες εταιρείες που προσφέρουν τις υπηρεσίες αυτές, άλλωστε, υπάρχουν και λειτουργούν νόμιμα σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.
Ο ίδιος νόμος όρισε ότι οι εταιρείες, που πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, υποχρεωτικά εγγράφονται σε ειδικό Μητρώο που αποτελεί Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. Στο Μητρώο δε αυτό, έχουν εγγραφεί, μέχρι σήμερα, συνολικά 21 εταιρείες. Από αυτές, 13 εταιρείες αποτελούν μέλη του συνδέσμου μας.

Το Μητρώο των εταιρειών άρχισε να λειτουργεί το καλοκαίρι του 2010 και οι Εταιρείες  αδειοδοτήθηκαν τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου. Παρά ταύτα όμως  πριν από λίγο καιρό εμφανίσθηκαν δημοσιεύματα στον τύπο. που «προανήγγειλαν» επικείμενη τροποποίηση της πρόσφατης νομοθεσίας που διέπει τους κανόνες λειτουργίας των Εταιρειών του κλάδου και την καθιέρωση υπέρμετρου περιορισμού των δικαιωμάτων των δανειστών, όπως π.χ. τον περιορισμό των τηλεφωνικών επικοινωνιών τους με τους οφειλέτες.

Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποίησε ο ΕΣΕΔΑ, η θέσπιση διατάξεων περιορισμού του δικαιώματος των δανειστών για ενημέρωση των οφειλετών και ιδίως ο περιορισμός των τηλεφωνικών επικοινωνιών με τον οφειλέτη θα έχει δυσμενέστατες συνέπειες. Θα δημιουργηθεί στους οφειλέτες μια γενική τάση απροθυμίας και συνεχούς καθυστέρησης πληρωμής των οφειλών τους με δυσμενέστατα αποτελέσματα για τον τραπεζικό κλάδο, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, την αγορά αλλά και τη κοινωνία γενικότερα.

Σημειώνουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Eνωση θεωρεί ότι η καθυστέρηση των πληρωμών αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και γι’ αυτό έχει θεσπίσει ειδικούς κανόνες για την καταπολέμηση της. Η γενική απροθυμία προς πληρωμή, η «αποξένωση» των οφειλετών από τις υποχρεώσεις τους, καθώς και καθυστέρηση είσπραξης, θα οδηγήσουν με βεβαιότητα σε δραματική αύξηση των ανείσπρακτων οφειλών και επισφαλειών. Θα δημιουργηθεί τεράστια αύξηση των δικαστικών ενεργειών. Εφόσον οι υποχρεώσεις των οφειλετών δεν θα εκπληρώνονται και δεν θα επιλύονται εξωδικαστικά, οι δανειστές θα αναγκασθούν να διεκδικήσουν τις απαιτήσεις τους δικαστικά.

Εάν ο τεράστιος αυτός όγκος των εκατομμυρίων υποθέσεων οδηγηθεί στα Δικαστήρια, θα υπάρξει πραγματικό «έμφραγμα» στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Επί προσθέτως δε θα επιβαρυνθούν οι οφειλέτες με τα δικαστικά έξοδα. Θα επέλθει δε άμεση κατάργηση 5.000 θέσεων εργασίας, αφού οι εταιρείες ενημέρωσης θα προβούν αμέσως σε δραματικές μειώσεις του προσωπικού τους, το οποίο, σε υψηλό ποσοστό αποτελείται από νέους εργαζομένους.

Θα επέλθει επίσης και απαξίωση επενδύσεων εκατομμυρίων ευρώ, αφού οι εταιρείες  έχουν ήδη προβεί σε υψηλού κόστους επενδύσεις για να μπορέσουν να στηρίξουν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους και σε περίπτωση που ο αριθμός των επιτρεπόμενων τηλεφωνικών ενημερώσεων περιορισθεί, η συνέχιση της δραστηριότητάς τους θα καταστεί οικονομικά καταστροφική γι’ αυτές.

Αρκετές από τις εταιρείες θα υποχρεωθούν να διακόψουν τη λειτουργία τους και πιθανόν αυτό να ανοίξει πεδίο δράσης σε ευκαιριακές, εξωθεσμικές και προφανώς μη εποπτευόμενες δραστηριότητες εις βάρος των οφειλετών.