Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν στο Wi-Fi να αποκτήσει τέτοια βαρύτητα στον κόσμο των επικοινωνιών ώστε να αποτελέσει έναν από τους πυλώνες ανάπτυξης της επόμενης ημέρας. Μάλιστα, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι προλειαίνουν το έδαφος για να αναπτύξουν την κατάλληλη ΙΤ υποδομή ώστε να προσποριστούν τα κέρδη από τις υπηρεσίες.

Κάποτε το Wi-Fi θεωρούνταν ως μια… πολυτέλεια που ήταν καλό να διαθέτει μια επιχείρηση. Σήμερα, πλέον, αποτελεί αφενός μεν προσδοκία των καταναλωτών και αφετέρου δε επιτακτική ανάγκη για τις επιχειρήσεις. Θεωρείται δε, πολύτιμος “σύμμαχος” στην προσπάθεια που καταβάλουν οι τελευταίες να ενισχύσουν τα έσοδά τους. Αναλογιστείτε, απλά, τι μπορεί να συμβεί και πόσο να επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία, η ροή πελατείας και κατ’ επέκταση το κόστος που θα κληθεί να καταβάλλει μια επιχείρηση στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει διακοπή του Wi-Fi για περιορισμένο χρόνο.

Οι αναλυτές της ΙΤ αγοράς συντείνουν στο συμπέρασμα πως η διεθνής Wi-Fi αγορά θα συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία… πρωταθλητισμού που έχει χαράξει και ακολουθεί. Για παράδειγμα, πρόσφατη μελέτη της ABI Research, εκτιμά πως κάτι παραπάνω από 20 δισεκατομμύρια Wi-Fi chipsets θα διατεθούν από το 2016 μέχρι το 2021.

Κινητήριοι μοχλοί στη συγκεκριμένη κατάσταση αναμένεται να αποτελέσουν τα καινούρια σενάρια χρήσης Wi-Fi, οι ζώνες συχνοτήτων, οι ποικίλες όσο και διαφορετικές μορφές συσκευών, καθώς επίσης και των απαιτήσεων σε επίπεδο απόδοσης.

Wi-Fi όπως λέμε… κινητό τηλέφωνο!
Θα πρέπει να επισημανθεί πως μπορεί τη μεγαλύτερη ποσοστιαία ανάπτυξη για το Wi-Fi κατά τη διάρκεια της προσεχούς πενταετίας να την σημειώσουν οι εφαρμογές Internet of Things (IoT), όπως λ.χ. τα wearables, τα διασυνδεδεμένα οχήματα, τα “έξυπνα” σπίτια κ.ο.κ., εντούτοις όμως οι συσκευές με Wi-Fi δυνατότητες αναμένεται να είναι τα ίδια μας τα κινητά τηλέφωνα. Για του λόγου το αληθές, θα αντιπροσωπεύουν το 55% της αγοράς μέχρι το 2021. Στο μεταξύ, η διαρκώς αυξανόμενη απαίτηση για ασύρματη διασύνδεση, νέες τεχνολογίες και τη διάθεση πρόσθετου φάσματος αναμένεται να ενθαρρύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη του Wi-Fi στην αγορά των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Στις τεχνολογικές καινοτομίες που καθοδηγούν την Wi-Fi αγορά για λογαριασμό των παρόχων συγκαταλέγονται τα 802.11ac, Hotspot 2.0, καθώς επίσης και το virtualization των δικτυακών λειτουργιών (Network Functions Virtualisation – NFV). Αρκεί να τονιστεί πως η παγκόσμια αγορά Wi-Fi εξοπλισμού που σχετίζεται με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους σε επίπεδο αξίας ανήλθε σε $713 εκατομμύρια το 2015. Μέγεθος, το οποίο εκτιμάται πως θα ξεπεράσει το $1,5 δισεκατομμύριο μέχρι το 2020!

Ένα από τα πλέον σημαντικά παράγωγα των εν λόγω τεχνολογιών είναι το 802.11ac με Multi User MIMO (MU-MIMO), έχοντας την ονομασία 802.11ac Wave 2, το οποίο μπορεί να αγγίξει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 1,3 GBps. Η συγκεκριμένη τεχνολογία λειτουργεί μόνο στη ζώνη του φάσματος των 5GHz, υποστηρίζοντας εύρος ζώνης καναλιού των 80 ή 160 MHz. Όσο για το χαρακτηριστικό MU-MIMO, σημαίνει πως για πρώτη φορά τα Wi-Fi access points είναι σε θέση να υποστηρίξουν μέχρι και τέσσερις κεραίες που εκπέμπουν ταυτόχρονα σε τέσσερις χρήστες, διπλασιάζοντας ταυτόχρονα την χωρητικότητα.

Αναφορικά με τα hotspots, μπορεί το 802.11ac Wave 2 να έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του, αλλά συνήθως συναντάται μόνο στις πλέον απαιτητικές τοποθεσίες εξαιτίας του υψηλού κόστους των access points. Μάλιστα, όπως εκτιμούν στελέχη της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, προκειμένου να είναι βιώσιμη η συγκεκριμένη τεχνολογία θα απαιτηθούν από την μια πλευρά σημαντικές εκπτώσεις σε ότι αφορά την τιμολογιακή πολιτική των συσκευών και από την άλλη, η εμφάνιση περισσότερων συσκευών και δη στην κατηγορία του entry-level.

Σύμφωνα με την εταιρεία μελετών ABI Research, το 39% των Wi-Fi access points που διατέθηκαν το 2015 ήταν 802.11ac, ενώ φέτος οι λύσεις 802.11ac Wave 2 αναμένεται να αντικατοπτρίζουν το 65% του συνόλου των πωλήσεων σε διεθνές επίπεδο.

Πρόσφατα, ο Οργανισμός Wi-Fi Alliance προχώρησε στην ανανέωση του προγράμματος πιστοποίησης Wi-Fi εξοπλισμού έτσι ώστε να συμπεριλάβει το Wave 2 802.11ac με MU-MIMO. Πόσο, μάλλον, από τη στιγμή κατά την οποία τα στελέχη του Οργανισμού την αντιλαμβάνονται ως μια ιδιαίτερα σημαντική τεχνολογία για τους παρόχους υπηρεσιών καθώς τους επιτρέπει να εξυπηρετούν με πολύ υψηλά επίπεδα απόδοσης και ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων Gigabit πυκνές ομάδες χρηστών.

Η δυναμική του Hotspot 2.0
Μια ακόμη σημαντική τεχνολογία για τους παρόχους Wi-Fi υπηρεσιών είναι το Hotspot 2.0, το οποίο ο Οργανισμός Wi-Fi Alliance λανσάρει ως Passpoint μέσω του προγράμματος πιστοποίησης που διαθέτει. Το Hotspot 2.0 εξασφαλίζει μια εμπειρία αντίστοιχη με αυτή της κυψελοειδούς τεχνολογίας επιτρέποντας τη διαδικασία του roaming μεταξύ των διαφόρων hotspots. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι χρήστες δεν χρειάζεται να αναζητήσουν ή να απαιτήσουν πρόσβαση σε και χειροκίνητη διαδικασία αυθεντικοποίησης σε κάθε Wi-Fi access point εκ μέρους του παρόχου υπηρεσιών τους. Μέσω του Hotspot 2.0 η διαδικασία ανίχνευσης, επιλογής και αυθεντικοποίησης λαμβάνει χώρα αυτοματοποιημένα, επιτρέποντας στους χρήστες να εξασφαλίζουν αδιάκοπη πρόσβαση ενόσω μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών hotspots.

Μπορεί η τεχνολογία Hotspot 2.0 να μην αποτελεί ότι πιο καινούργιο κυκλοφορεί στην αγορά, παρόλα αυτά δεν έχει καταφέρει να σημειώσει σημαντική διείσδυση σε επίπεδο ευρύτητας χρήσης. Πολλοί αναρωτιούνται εάν οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν χάσει την ευκαιρία της ανάπτυξης στη συγκεκριμένη τεχνολογία, όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν πως πολλές φορές χρειάζεται σαφώς περισσότερος χρόνος για την υιοθέτηση μιας τεχνολογίας της μορφής και του περιεχομένου του Hotspot 2.0. Πόσο, μάλλον, από τη στιγμή κατά την οποία είχαν να αντιμετωπιστούν μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονται με θέματα διαλειτουργικότητας. Σήμερα, πλέον, η συγκεκριμένη τεχνολογία έχοντας επιλύσει τα όποια προβλήματα ατενίζει με ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία την διείσδυσή της στη διεθνή αγορά. Αυτό που απομένει να διευθετηθεί είναι η επίτευξη μιας σειράς συμφωνιών σε επίπεδο roaming.

Το Wi-Fi “αποκτά” φωνή!
Πολλοί πάροχοι εκτιμούν πως το επόμενο μεγάλο τεχνολογικό “στοίχημα” που θα επιχειρήσει να συνδυάσει το Wi-Fi με τις κυψελοειδείς υπηρεσίες για τους χρήστες δεν είναι άλλο από την απόκτηση φωνής εκ μέρους του Wi-Fi (Voice over Wi-Fi – VoWiFi). Αρκετοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι ήδη κάνουν τα πλάνα τους για το VoWiFi έχοντας ως στόχο την διασφάλιση υψηλότερου βαθμού ολοκλήρωσης μεταξύ 4G και υπηρεσιών Wi-Fi. Υπό αυτό το πρίσμα, έχουν ήδη αναβαθμίσει σημαντικό μέρος του υφιστάμενου δικτύου τους ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν το VoWi-Fi, ενώ δεν λείπουν και οι πρώτοι εξ’ αυτών που ήδη παρέχουν υπηρεσίες στη Γαλλία, την Ισπανία και τη Ρουμανία. Απώτερος σκοπός τους είναι να εξασφαλίσουν στους πελάτες τους πως θα απολαμβάνουν τις ανάλογες υπηρεσίες τους στο σπίτι και όταν θα βρίσκονται εν κινήσει δεν θα τους ενδιαφέρει εάν έχουν θέσει σε λειτουργία το Wi-Fi. Το δε VoWiFi αποτελεί μια τεχνολογία που υποστηρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο, πολλαπλασιάζοντας τα οφέλη για τους παρόχους, αλλά και για τους ίδιους τους τελικούς χρήστες.

Ολοένα και περισσότεροι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι αντιμετωπίζουν ισοβαρώς και με τον ίδιο βαθμό σοβαρότητας τις τεχνολογίες LTE και Wi-Fi, καθώς μπορεί να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες και “θέλω” των χρηστών και επιχειρήσεων, εντούτοις όμως καμία από τις δύο δεν ξεχωρίζει σημαντικά έναντι της άλλης.

Πόσο, μάλλον, από τη στιγμή κατά την οποία το integration μεταξύ των κυψελωτών και των Wi-Fi δικτύων αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του 5G. Μια από τις ασυναίσθητες αντιλήψεις που έχει να αντιμετωπίσει και υπερκεράσει με επιτυχία η τεχνολογία του Wi-Fi είναι πως διαθέτει την… ταμπέλα του “δωρεάν”. Το “κλειδί” για την αντιστροφή της συγκεκριμένης εικόνας βρίσκεται στην πλευρά των πάροχων υπηρεσιών. Μόλις, λοιπόν, ξεκινήσει η διάθεση καλύτερης ποιότητας, σταθερότητας και χωρητικότητας Wi-Fi, τότε αυτομάτως παρέχεται το κατάλληλο υπόβαθρο για την ανάπτυξη υπηρεσιών που θα τοποθετηθούν πάνω από την εν λόγω τεχνολογία.

Integration τεχνολογικων υπηρεσιων

Ο Γαλλικος τηλεπικοινωνιακος κολοσσός Orange S.A., ήδη έχει εντάξει το Voice over Wi-Fi (VoWiFi) στους άμεσους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς της. Κι αυτό, καθώς το αντιμετωπίζει ως τεχνολογία-»κλειδί» προκειμένου να φέρει κοντά το Wi-Fi με τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας προς τους τελικούς χρήστες, να ενισχύσει το επίπεδο συνεργασίας και να αξιοποιήσει τα οφέλη που θα προκύψουν από την παροχή υψηλότερου βαθμού ολοκλήρωσης μεταξύ 4G και Wi-Fi υπηρεσιών.