Ολοένα και περισσότερες τράπεζες σε διεθνές επίπεδο υιοθετούν και εντάσσουν την ψηφιακή διάσταση στην καθημερινή τους λειτουργία, αφενός για να προσφέρουν πρόσθετες όσο και εναλλακτικές οδούς σε ότι αφορά την προσέγγιση των πελατών, αφετέρου έτσι ώστε να βρίσκονται κοντά στους αναδυόμενους fintech ανταγωνιστές τους, σύμφωνα με νέα έρευνα της KPMG LLP για τον τραπεζικό τομέα.

Συγκεκριμένα, η τελευταία πραγματοποίησε συνεντεύξεις με 100 τραπεζικά στελέχη που εργάζονται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία με τη σειρά τους διαχειρίζονται στοιχεία ενεργητικού που υπερβαίνουν τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Κάτι παραπάνω από το 50% δήλωσαν σίγουροι όσο και πεπεισμένοι αναφορικά με τις ψηφιακές δυνατότητες των τραπεζών στις οποίες εργάζονται, ενώ τα 2/3 εκτιμούν πως με ενεργό τρόπο υιοθετούν σε καθημερινό επίπεδο την ψηφιακή αλλαγή. Το ζήτημα της ψηφιακής πρόκλησης που καλούνται να αντιμετωπίσουν με επιτυχία οι τράπεζες αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα θέματα συζήτησης στο Συνέδριο Digital Business Transformation που διοργανώνουν την Δευτέρα, 30 Μαϊου 2016 στo Αμφιθέατρο Maroussi Plaza, στο Μαρούσι το περιοδικό netweek και η BOUSSIAS.). Απώτερος σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναδείξει την αναγκαιότητα του επιχειρηματικού μετασχηματισμού, τις μεθοδολογίες, τεχνολογίες και πρακτικές που οδηγούν προς την επιτυχημένη εφαρμογή και ολοκλήρωσή του.