Το 70% των τραπεζών και εν γένει χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προκρίνουν τη διαθεσιμότητα του βίντεο banking μέσω φορητών και desktop συσκευών, εντός των ίδιων των υποκαταστημάτων, αλλά και μέσω ATM, σύμφωνα με διεθνή έρευνα των Efma και Vidyo.

Μάλιστα, το 60% των συμμετεχόντων επισημαίνουν πως ιδανικοί τομείς εφαρμογής της βίντεο-τραπεζικής θεωρούνται το private banking, η διαχείριση πλούτου και περιουσίας, καθώς επίσης και οι υπηρεσίες δανείων. Στην ίδια μελέτη, το 80% των τραπεζικών στελεχών αναγνωρίζουν πως τα online και mobile κανάλια τραπεζικής βελτιώνουν αισθητά την διάδραση με τους πελάτες και το κοινό, ενώ το 93% των ερωτηθέντων ισχυρίζονται πως ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών θα «εκτοξευόταν» στην περίπτωση που λειτουργούσε μια υψηλής ποιότητας υπηρεσία banking.