Σημαντική μείωση του εκτυπωτικού κόστους που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις κι οργανισμοί μπορούν να προσφέρουν οι υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων (Managed Print Services -MPS), σύμφωνα με μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η αποτελεσματική διαχείριση των εκτυπώσεων μπορεί να μειώσει το συνολικό κόστος κατά 10%-30%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση έως και 2% επί του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων. Είναι γεγονός, ότι η μέση επιχείρηση δαπανά ετησίως περισσότερο από το 6% του κύκλου εργασιών της σε κόστη εκτυπώσεων.

Τα κόστη αυτά μπορούν να φτάσουν ακόμα και το 15% επί του κύκλου εργασιών σε κλάδους με υψηλές εκτυπωτικές ανάγκες, όπως για παράδειγμα οι διαφημιστικές και νομικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων (ΜPS) ήδη εφαρμόζονται με επιτυχία τόσο διεθνώς όσο και σε ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες αυτές κατάφεραν όχι μόνο άμεση εξοικονόμηση εκτυπωτικού κόστους αλλά και μετάβαση σε ένα πλήρως διαφανές και ελεγχόμενο περιβάλλον διαχείρισης του κόστους αυτού.

«Ο σημερινός τρόπος (μη) διαχείρισης των εκτυπώσεων των επιχειρήσεων οδηγεί σε αδικαιολόγητα έξοδα, που πολλές φορές υπερβαίνουν το 2% του κύκλου εργασιών μιας επιχείρησης. Οι λύσεις MPS προσφέρουν άμεση εξοικονόμηση εκτυπωτικού κόστους και μετάβαση σε ένα πλήρως διαφανές και ελεγχόμενο περιβάλλον διαχείρισης του κόστους αυτού.

Η εξοικονόμηση των δαπανών με τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών μπορεί να ξεπεράσει το 30%. Ειδικά σε συνθήκες κρίσης και ύφεσης, λίγες επιχειρήσεις έχουν την πολυτέλεια να μπορούν να αγνοήσουν μια τέτοια ευκαιρία» επισημαίνει ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Γιαγλής που ήταν και ο επιστημονικός υπεύθυνος της μελέτης.