Η Protonyx Data Services συνεργάζεται με την Eutelsat Communications για να προσφέρει τις υπηρεσίες comBOX Satellite Link Bonding μέσω του δορυφόρου KA-SAT, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που χρειάζονται δίκτυα WAN με μεγάλο bandwidth να χρησιμοποιούν περισσότερα δορυφορικά links συνδυαστικά.

Η λύση επιτρέπει σε επιχειρήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης να χρησιμοποιούν αξιόπιστες, ασφαλείς και υψηλής ταχύτητας συνδέσεις στο Ίντερνετ, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης. Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την καινούρια αυτή λύση θα μπορούν να παίρνουν τις υπάρχουσες δορυφορικές υπηρεσίες που προσφέρει η Eutelsat Broadband μέσω του KA-SAT, ταχύτητας έως 22Mbps (download) και 6Mbps (upload), και να τις ενώνουν προκειμένου να αποκτήσουν μια ασφαλή και σταθερή σύνδεση ακόμη μεγαλύτερου εύρους. Η συγκεκριμένη λύση έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει στις επιχειρήσεις την ευελιξία, την ασφάλεια και τη βεβαιότητα που χρειάζονται, μέσα από λειτουργίες όπως real time Data Compression, Performance Enhancing Proxy, TCP tuning και Packet Order Correction, καθώς και διάφορα επίπεδα Quality of Service και προτεραιότητας.