Το Comparitech.com, ένα site το οποίο εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλών σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικότητας, αξιολόγησε τη χρηματιστηριακή απόδοση 24 εταιρειών οι οποίες είχαν βιώσει μια υποκλοπή δεδομένων.

Η μελέτη ανέλυσε τις τιμές κλεισίματος μετοχών αυτών των εταιρειών και ανακάλυψε ότι στην πάροδο του χρόνου αυτές είχαν υποαποδώσει στο χρηματιστήριο. «Οι υποκλοπές δεδομένων σπιλώνουν τη φήμη των εταιρειών ανεξαρτήτως μεγέθους, προκαλούν ζημιά στο brand, μειώνουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού και μερικές φορές οι συνέπειες μπορούν να επηρεάσουν τις εταιρείες για πολλά χρόνια» αναφέρει ο Paul Bischoff, ερευνητής και ειδικός ασφάλειας της Comparitech.com. «Μια υποκλοπή δεδομένων μπορεί να βλάψει τόσο τη δημόσια εικόνα όσο και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης στην αγορά που δραστηριοποιείται» επισημαίνει.