Οι τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της υγείας, της τεχνολογίας και του λογισμικού ηγούνται της χρήστης κρυπτογράφησης, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Thales.

Η έρευνα παρουσιάζει την εκτενή χρήση κρυπτογράφησης από εταιρείες των εν λόγω κλάδων, η οποία αυξήθηκε κατά 7% φέτος και διαμορφώθηκε στο 41%. Η έρευνα βασίστηκε στις απαντήσεις περισσότερων από 5.000 στελεχών από 14 μεγάλους τομείς της αγοράς σε 11 χώρες και αναδεικνύει το γεγονός ότι οι ανησυχίες για την ιδιωτικότητα, οι διάφοροι κανονισμοί, καθώς και η ανάγκη προστασίας από παραβιάσεις δεδομένων αποτελούν τους βασικούς λόγους για την αυξημένη χρήση της κρυπτογράφησης. Επιπλέον, η συνεχής αύξηση του cloud έχουν οδηγήσει τις μεγάλες εταιρείες να εξελίξουν τη στρατηγική τους όσον αφορά τον έλεγχο των κλειδιών κρυπτογράφησης και το data residency. Τέλος, όλο και περισσότερες εταιρείες υιοθετούν μία enterprise-wide στρατηγική κρυπτογράφησης και απαιτούν υψηλότερα επίπεδα απόδοσης, cloud-friendliness και δυνατότητες διαχείρισης κλειδιών κτυπτογράφησης από τις εν λόγω εφαρμογές.