Τι δουλειά έχουν στην ίδια σελίδα η λαϊκή παράδοση, τα αρχαία γνωμικά και η τεχνολογία της Πληροφορικής; Κι όμως, υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία τα παραπάνω συναντιούνται. Παροιμίες και αρχαίες ρήσεις αποδεικνύονται επίκαιρες όσον αφορά τη διαχείριση τόσο της Διεύθυνσης Πληροφορικής, όσο και της ίδιας της στάσης του σύγχρονου CIO. Το ΙΤ-ζειν εστί φιλοσοφείν...

• Γνώθι σε αυτόν» (Σωκράτης ή Χείλων ο Λακεδαιμόνιος)
Η αυτογνωσία του κάθε CIO σε κάθε επιπέδο -γνωσιακό, επικοινωνιακό, ιδιοσυγκρασιακό- αποτελεί τον πρώτο πυλώνα λήψης αντικειμενικών αποφάσεων. Γνωρίζοντας τα προσωπικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, αναζητά εκείνους τους συνδέσμους που θα συνεπικουρήσουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης οπτικής, απότοκος των συνεργειών που θα υλοποιηθούν από τη συνένωση και ομογενοποίηση των ετερογενών ατομικών χαρακτηριστικών.

• «Aκουγε γέρου συμβουλή και παιδεμένου γνώση»
Ο CIO οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τις απόψεις των παλαιότερων στελεχών, που συνήθως έχουν ανισομερή γνώση στα αντικείμενα του «επιχειρείν» και της «τεχνολογίας», με σαφή, συνήθως, υπερτέρηση της πρώτης. Ωστόσο, η πολύχρονη εμπειρία της αγοράς τούς παρέχει μια μοναδική ικανότητα να «μυρίζονται» τις τάσεις και τις κατευθύνσεις της. Παράλληλα, ο CIO οφείλει να σταθμίζει τις τελικές του αποφάσεις, συνυπολογίζοντας τις εισηγήσεις των ειδικών στα επιμέρους θέματα, ώστε να αξιοποιεί το γνωσιακό τους υπόβαθρο, όπως απαιτούν οι συνθήκες.

• «Αυτός που δεν έχει μυαλό, έχει πόδια»
Οι πρόγονοί μας συνήθιζαν να λένε πως το «προλαμβάνειν είναι καλύτερο από το θεραπεύειν». Η πραγματικότητα των τεχνολογικών ζητημάτων -είτε πρόκειται για έρευνα και ανάπτυξη, είτε για επιχειρησιακό αυτοματισμό- απαιτεί να ληφθούν έγκαιρα όλα τα μέτρα, ώστε να αποφευχθούν (ή τουλάχιστον να περιοριστούν) οι δραματικές συνέπειες πιθανών δυσμενών εξελίξεων (ζητήματα ασφαλείας, downtime κ.λπ.).

• «Ουκ εν τω πολλώ το ευ, αλλ’ εν τω ευ το πολύ»
Εχει επανειλημμένως παραφραστεί πολυποίκιλα, ωστόσο η ουσία είναι πως η επίτευξη των στόχων απαιτεί βελτιστοποίηση μεθόδων, πρακτικών και πόρων. Η αποτελεσματική και αποδοτική χρησιμοποίηση των υπαρχόντων, όχι μόνο μπορεί να μειώσει ανούσια και ίσως επισφαλή κέφαλαια για επενδύσεις, αλλά και ταυτόχρονα να αξιοποίησει στο έπακρο άγνωστες δυνατότητες των υπαρχόντων «συστημάτων», μεγιστοποιώντας τα οφέλη και διευρύνοντας το χρονικό ορίζοντα χρήσης. Αυτό, μάλιστα, επιτρέπει την πιο μεθοδική ανάπτυξη των επερχομένων κινήσεων.

• «Αυτού γαρ Ρόδος και πήδημα» – Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα
Ο CIO τολμά. Αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις και ενεργεί. Γνωρίζει πως σαφή προβλήματα και ζητήματα θα εγείρονται διαρκώς, αποτελώντας μια δαμόκλειο σπάθη. Οι δράσεις είναι εκ προοιμίου, λοιπόν, επιβεβλημένες. Χωρίς περιστροφές, χωρίς αναβλητικότητα.


• «Αλλού το όνειρο και αλλού το θαύμα»
Ο ρεαλισμός και ο ορθολογισμός είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που οδηγούν στην ορθή ανάγνωση των προκλήσεων, των στόχων και των προβλημάτων. Μη ρεαλιστικοί στόχοι ή στρεβλές διαπιστώσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε εντελώς λανθασμένες επιλογές, όπως χαρακτηριστικά διαπιστώνουν αναρίθμητες έρευνες της Gartner.

• «Αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι»
Η έννοια του ROI σε θέματα Πληροφορικής είναι αδιαμφισβήτητα ασαφής και πολύ συχνά «ποσοτικοποιείται» δύσκολα. Μάλιστα είναι τόσο οξύμωρο, ένα από τα πιο «υλικά» κεφάλαια, όπως αυτό της Πληροφορικής, να έχει τόσο «άυλη κεφαλαιοποίηση». Είναι προφανές, πως απαιτείται χρόνος για να γίνουν αντιληπτές οι συνέπειες των τεχνολογικών αλλαγών, κάτι που οφείλει ένας CIO, όχι μόνο να το γνωρίζει, αλλά και να το επικοινωνεί τόσο προς τη Διοίκηση, όσο και προς τους συνεργάτες του.

• «Αμα δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στον Μωάμεθ»
Ο CIO δεν περιμένει να του έρθουν οι λύσεις «στο πιάτο». Βρίσκεται ο ίδιος σε μια διαρκή αναζήτηση και ταυτόχρονα αναμόχλευση των ήδη γνωστών. Δεν φοβάται να επανέλθει σε κάτι που μπορεί να του αποφέρει οφέλη, και για το λόγο αυτό κινητοποιείται δραστικά, όπως το απαιτούν οι συνθήκες.

• «Δως μοι πα στω και ταν γαν κινάσω» – Δώσε μου τόπο να σταθώ και σου μετακινώ τη Γη (Αρχιμήδης)
Πρόκεται για μία ρήση που είπε ο Αρχιμήδης για να υποδηλώσει τη «δύναμη» των μοχλών, που είναι ικανοί να μετακινήσουν μέχρι και τη Γη. Κατά τη συμβουλή του έλληνα μαθηματικού, ο CIO οφείλει να χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία που του παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και, στεκόμενος έξω από το ίδιο το πρόβλημα ή την πρόκληση με μια ματιά εξωτερικού παρατηρητή, να απεμπλέκει όλες τις δημιουργικές δυνατότητες που μπορούν να του δοθούν.

• «Το καλό το παλικάρι ξέρει και άλλο μονοπάτι»
Ενας CIO δεν θα πρέπει να ξεχνά πως βασικός κανόνας για την επίλυση ενός ζητήματος είναι η εύρεση πολλαπλών επιλογών και λύσεων. Κατ’αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται τόσο η ευελιξία στην επιλογή, όσο και η δυνατότητα συγκρίσεων και επαληθεύσεων. Παράλληλα, η διερεύνηση άλλων δρόμων οδηγεί συχνά στην καινοτομία, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί «προϊόν» προστιθέμενης αξίας. Εξάλλου, η αγορά είναι σκληρή και μπορεί εύκολα να αντιστρέψει την παραπάνω ρήση, δείχνοντας το μονοπάτι της… εξόδου στο παλικάρι που δε θα βρει το σωστό.