Οι εταιρείες Altec Integration και OTS ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο για λογαριασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που αφορούσε στην ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης συστημάτων hardware και software κεντρικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και προσωπικών υπολογιστών των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου καθώς και των εφαρμογών που εξυπηρετούν αυτές.

Αναλυτικότερα, το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών: εγκατάστασης εξοπλισμού, ανάληψης συντήρησης εξοπλισμού (σταθμών εργασίας, εξυπηρετητές, λογισμικό, εκτυπωτές), καταγραφής και απογραφής εξοπλισμού, προστασίας από ιούς, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, help desk, system management, διαχείρισης παγίων, MAC, SLA Management κ.α.

Υπενθυμίζεται πως εκτός των Altec και OTS, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές η εταιρεία 1) Uni Systems και η ένωση εταιρειών 2) Bull – Quality & Reliability.

O διαγωνισμός είχε αναβληθεί τρεις φορές πριν την τελική διεξαγωγή του.

Το τίμημα του έργου ορίστηκε στο 1.503.565 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.