Συμφωνία συνεργασίας για την περαιτέρω αξιοποίηση ευκαιριών που θα βελτιστοποιήσουν τη συνδεσιμότητα μέσω της χρήσης προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογιών Internet of Things (IoT) συνήψαν οι AT&T και Otis Elevator Company, τομέας της United Technologies.

Ως πρώτος τομέας της συνεργασίας των δύο πλευρών είναι η ανάπτυξη της συνδεσιμότητας για την υποστήριξη προηγμένων ανελκυστήρων παρέχοντας ταυτόχρονα φορητότητα στους περισσότερους από 30.000 τεχνικούς και υπαλλήλους εξυπηρέτησης που εργάζονται στην Otis σε διεθνές επίπεδο. Μάλιστα, οι θυγατρικές της Otis παγκοσμίως θα χρησιμοποιούν την τεχνολογία AT&T IoT προκειμένου να συγκεντρώνουν δεδομένα που προέρχονται από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και να συνδέονται στο νέο, βελτιστοποιημένο περιβάλλον cloud.