Σήμερα, ο καθένας μπορεί με μια πιστωτική κάρτα να χρησιμοποιήσει IT υπηρεσίες online, για τις οποίες πριν από χρόνια θα χρειάζονταν η εμπλοκή της Διεύθυνση Πληροφορικής, τεχνικά καταρτισμένες ομάδες, σύνθετα projects και πολλοί μήνες σκληρής δουλειάς.

Τι θέση έχει, λοιπόν, ένας CIO σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όπου οι συνθήκες αλλάζουν άρδην σε σχέση με παλιότερα, με το ανθρωπινό δυναμικό τού τμήματός του να μειώνεται χρόνο με το χρόνο, αλλά και με μερικές σημαντικές λειτουργίες να στέλνονται εκτός εταιρείας, στο πλαίσιο ενός πλάνου outsourcing; Όπως φαίνεται, ο ρόλος και η σημασία του CIO περνάνε από μια μεταβατική φάση σημαντικών αλλαγών. Αυτό καταγράφεται και σε πρόσφατες μελέτες.

Όπως καταγράφεται και το ότι παρά τις αλλαγές, οι CIOs όχι μόνο είναι σημαντικοί για τις εταιρείες τους, αλλά ο ρόλος τους θα αποκτά όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα στο μέλλον. Αν και το cloud φαίνεται να βάζει τους CIOs στο …περιθώριο, η ανάγκη ελέγχου όλών των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του cloud, αλλά και της σωστότερης επιλογής τους, ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας, προϋποθέτει τις γνώσεις, την εμπειρία και την τεχνογνωσία ενός CIO.

Πλέον, ο CIO συμμετέχει πιο ενεργά στη στρατηγική της εταιρείας, εμπλέκεται σε κρίσιμες επιχειρηματικές αποφάσεις και συμβάλει μέσω του έργου του στην ανάπτυξη ολόκληρης της εταιρείας. Ο CIO γίνεται όλο και πιο σημαντικός, ο ρόλος του γίνεται όλο και πιο σύνθετος, η πίεση και οι ευθύνες του αυξάνουν. Αν και φαίνεται αντιφατικό, στη νέα εποχή του ΙΤ, στην εποχή του cloud, ο CIO θα παίζει καίριο ρόλο.