Η εκτέλεση διαδικασιών αλλαγής, μετασχηματισμού και βελτίωσης των επιχειρηματικών διεργασιών αποτελεί κορυφαία στρατηγική προτεραιότητα για τους CIOs στην κεντροανατολική (ΚΑ) Ευρώπη , σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της IDC. Όπως γίνεται σαφές, oι CIOs είναι έτοιμοι να αναλάβουν τα ηνία του ψηφιακού μετασχηματισμού στις εταιρείες τους.

Άλλωστε, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις γι’ αυτό: οι επενδυτικές προτεραιότητες είναι εστιασμένες στις νέες τεχνολογίες, τα απαιτούμενα budgets έχουν δεσμευτεί και – ίσως το πιο σημαντικό – πάνω από το 70% των CIOs βλέπουν μια μετατόπιση του ρόλου τους σε ευαγγελιστή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της καινοτομίας. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στο γεγονός ότι πάνω από το 50% των CIOs στην KA Ευρώπη θα αυξήσουν φέτος τους προϋπολογισμούς τους, ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού. Στις 30 Μαΐου, το netweek της BOUSSIAS πραγματοποιεί συνέδριο για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό (www.digitaltransformation.gr).