Ο Ρωσικός τηλεπικοινωνιακός πάροχος PJSC MTS και η Cisco ολοκλήρωσαν την πρώτη φάση της εγκατάστασης της λύσης Self Optimizing Network (SON) της Cisco για τα δίκτυα της MTS.

Με αυτό τον τρόπο, ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος θα είναι σε θέση να αυτοματοποιήσει τη βελτιστοποίηση του δικτύου σε πραγματικό χρόνο προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών φωνής και δεδομένων. Αξίζει να σημειωθεί πως η λύση SON της Cisco με αυτοματοποιημένο τρόπο αναλύει τον φόρτο των διαφορετικών πεδίων ενός δικτύου, πραγματοποιώντας μια προληπτική online προσαρμογή στις παραμέτρους του δικτύου, ενώ ταυτόχρονα υιοθετεί με δυναμικό τρόπο την χωρητικότητά του σε επίπεδο γραμμής μέσω αλλαγών στο προφίλ της κίνησης του ίδιου του συνδρομητή.