Οι εταιρείες 1) Cosmos Business Systems και 2) Μ. Παπασάββας είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι κύριοι ανάδοχοι του έργου για λογαριασμό της Τράπεζας Ελλάδος με τίτλο "Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού".

Η Cosmos Business Systems ανέλαβε την προμήθεια servers, PC, monitors και notebooks (όλα της Hewlett Packard) με το τίμημα της προμήθειας να ανέρχεται στις 314.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η Μ. Παπασάββας ανέλαβε την προμήθεια εκτυπωτών (Lexmark & Hewlett Packard) καθώς και security appliances, με το τίμημα να ανέρχεται στα 427.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Επίσης, τμήματα του διαγωνισμού ανέλαβαν οι εταιρείες Encode Group & Odyssey (εξοπλισμός ασφάλειας & υπηρεσίες), η PanSystems (περιφερειακά και παρελκόμενα) και η Space Hellas (δικτυακός εξοπλισμός & υπηρεσίες).