Οι EMC Corporation και Brocade θα αυξήσουν τις επενδύσεις τους στον τομέα της από κοινού ανάπτυξης ολοκληρωμένων λύσεων, οι οποίες θα τις βοηθήσουν να διευρύνουν τη γκάμα των προϊόντων και των υπηρεσιών που στοχεύουν στην αύξηση της αποδοτικότητας της υποδομής πληροφορικής των επιχειρήσεων είτε αφορούν σε κλασικές, είτε σε virtual εφαρμογές.

Η EMC και η Brocade δεσμεύονται για την παροχή απλοποιημένων και ολοκληρωμένων λύσεων, οι οποίες βοηθούν στη βέλτιστη αξιοποίηση της υποδομής ενός κέντρου μηχανογράφησης, έτσι ώστε και να επιτυγχάνεται μείωση του λειτουργικού κόστους και να προετοιμάζεται το έδαφος για την κάλυψη μελλοντικών απαιτήσεων.