Οι εταιρείες Ergosystems και Rigas Labs υπέγραψαν, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Τ.Ε.Ι. Κρήτης για το έργο "Συμπληρωματικός Εξοπλισμός Ερευνητικών Εργαστηρίων του τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης".

Το συνολικό τελικό τίμημα των 2 συμβάσεων ανέρχεται στα 92.409 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Σύμβαση αριθμ. 1 κατακυρώθηκε στην Ergosystems, ενώ στον διαγωνισμό είχε υποβάλλει προσφορά ακόμη μία εταιρεία. Το τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 41.614 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Σύμβαση αριθμ. 2 κατακυρώθηκε στην Rigas Labs, ενώ στον διαγωνισμό είχε υποβάλλει προσφορά ακόμη μία εταιρεία. Το τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 50.795 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.