Οι εταιρείες Gtech, Intralot και Scientific Games εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την επιλογή νέου Τεχνολογικού Παρόχου «για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, για νέο λειτουργικό σύστημα όλων των παιχνιδιών της Εταιρείας και τη μετάβαση των υφισταμένων λειτουργιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. σε αυτό, καθώς επίσης και στην παροχή υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του συνόλου του υπό προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού».

Θυμίζουμε ότι το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε., αποφάσισε την προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού στις 30 Ιουλίου 2010.

Στόχος της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι η διαγωνιστική διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος Ιουνίου ή Ιουλίου 2011. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια λογισμικού, εξοπλισμού, υπηρεσιών υλοποίησης, την εκπαίδευση, θέση σε παραγωγική λειτουργία, συντήρηση, τεχνική διαχείριση συστημάτων (system administration), διαχείριση εφαρμογών (application administration) και υποστήριξη επιχειρησιακής λειτουργίας, που αφορούν στη λειτουργία τόσο των παιχνιδιών και δραστηριοτήτων που ήδη διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε., όσο και αυτών στα οποία ενδέχεται να δραστηριοποιηθεί η ΟΠΑΠ Α.Ε. μελλοντικά.