Οι εταιρείες Hellas Internet και Unisystems υλοποίησαν το έργο "Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου". Προμηθευτής του hardware ήταν η Έπαφος Συστήματα Πληροφορικής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, διάρκειας 10 μηνών, ανέρχεται στα 225.160 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Το έργο που συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από εθνικούς πόρους, είχε προκηρυχθεί τον Σεπτέμβριο του 2007.

Οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν αφορούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών, πληρωμή Δημοτικού Φόρου, πληρωμή λογαριασμών on line (με χρήση πιστωτικής κάρτας), Αιτήματα-Παράπονα- Καταγγελίες Πολιτών, ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, ενημέρωση Προμηθευτών, βεβαιώσεις μη οφειλής ΤΑΠ, Συνεδριάσεις και Αποφάσεις Δ.Σ. Οι εφαρμογές βασίστηκαν στην πλατφόρμα content management και e-commerce hiweb – Hellas Internet Web Builder.