Η ένωση εταιρειών Infotrip και Dotsoft ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο με τίτλο «Εγκατάσταση τοπικών σημείων πρόσβασης για προώθηση και προβολή της χρήσης ευρυζωνικών δικτύων και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης για την ενίσχυση του αγροτουρισμού και της τοπικής οικονομίας στο Δήμο Γρεβενών».

Σκοπός του εν λόγω έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες του Δήμου σχετικές με θέματα Τουρισμού, Πολιτισμού αλλά και Επιχειρηματικότητας και η ολοκλήρωση τους σε μια σύγχρονη Διαδικτυακή Θεματική Πύλη (Portal).

Μέσω του έργου θα γίνει η εγκατάσταση 8 wifi hot spots μέσω των οποίων οι χρήστες με υπηρεσίες βασισμένες στη θέση του χρήστη (Location Based Services) θα είναι σε θέση να ενημερώνονται για ότι αφορά τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την επιχειρηματικότητα στο Δήμο.

Παράλληλα, θα αναπτυχθεί και μία διαδικτυακή πύλη (που θα είναι προσβάσιμη και μέσω κινητών τηλεφώνων) που αναμένεται να διευκολύνει τη πρόσβαση των πολιτών αλλά και των επισκεπτών σε θεματικό ψηφιοποιημένο περιεχόμενο αλλά και πληροφορίες, καθότι αξιοποιεί εναλλακτικά κανάλια πρόσβασης (Internet) και παρέχει ενιαίο σημείο πρόσβασης στις εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 223.592 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.