Οι Intracom IT Services και Unisystems ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι “Προμήθεια αδειών χρήσης τελικών χρηστών, εργαλεία διαχείρισης βάσης δεδομένων Oracle και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης ΦΓ 91-07”. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στα 5.158.729 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.