Στο 2016 Magic Quadrant For Integrated Systems η Gartner εξέτασε αναλυτικά 19 vendors integrated systems, μεταξύ των οποίων οι HPE, EMC, Dell, Cisco, NetApp, Oracle, Lenoco, Hitachi και Huawei

Τα integrated systems σχηματίζουν από τους servers, το storage και το networking μια ενιαία υποδομή, την οποία μπορεί να διαχειριστεί κανείς μέσα από μια ενιαία κονσόλα. Όπως φαίνεται από το 2016 Magic Quadrant For Integrated Systems, τρεις εταιρείες – HPE, EMC και Νutanic – έχουν πολύ καλή παρουσία στην περιοχή των Leaders, ενώ συνεπικουρούνται από τις Oracle, Cisco, Netapp και SimpliVity.