Η MDS Marathon Data Systems ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο από τα δύο έργα για λογαριασμό του Δήμου Λαρισαίων.

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών του Δήμου Λαρισαίων, το οποίο θα ενσωματώνει και θα διαχειρίζεται καινοτόμες εφαρμογές G.I.S. Στόχος του  έργου είναι να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης Χωροταξικών, Πολεοδομικών, Τεχνικών Πληροφοριών και κοινωνικών υποδομών, καθώς επίσης και διαδικτυακό οδηγό της πόλης εμπλουτισμένο με διάφορες διαδραστικές υπηρεσίες.

Υπενθυμίζεται πως η MDS Marathon Data Systems είναι η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά. Το τελικό τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 333.533 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.Επίσης, η Albio Data ανέλαβε, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, το δεύτερο έργο του Δήμου Λαρισαίων με τίτλο “Σύστημα Εποπτείας Στόλου”.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικού που απαιτείται για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος εποπτείας στόλου οχημάτων.
Εκτός από την Albio Data, είχαν καταθέσει αρχικά προσφορές οι εταιρείες: 1) Επος και 2) Datec Ηλεκτρονική. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στα 541.212 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.