Οι NEC Corporation και Netcracker Technology παρουσίασαν τη νέα τους Network-as-a-Service (NaaS) λύση, τη πρώτη εμπορική πλήρως λειτουργική λύση, η οποία εστιάζει στο να βοηθήσει τους service providers να παράγουν νέα έσοδα τόσο στην B2B όσο και στην καταναλωτική αγορά.

Το NEC/Netcracker NaaS παρέχει ένα end-to-end περιβάλλον για την ταχύτατη δημιουργία, ανάπτυξη και κεφαλοποίηση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, «παντρεύοντας» τις virtualized δικτυακές υποδομές και υπηρεσίες, τις εφαρμογές cloud, τα εργαλεία εμπορευματοποίησης και ενορχήστρωσης σε ένα ανοικτό οικοσύστημα pre-integrated συνεργατών. Το NEC/Netcracker NaaS αποτελεί την πρώτη από μια νέα σειρά λύσεων εστιασμένων στην αγορά, υποστηρίζομενες από το NEC/Netcracker AVP (Agile Virtualization Platform & Practice). Αυτές οι λύσεις επιτρέπουν στους παρόχους υπηρεσιών να ακολουθήσουν μια ταχύτερη προσέγγιση στη εμπορευματοποίηση νέων υπηρεσιών, μέσω της αξιοποίησης SDN (Software Defined Networking) και NFV (Network Function Virtualization) τεχνολογιών, που καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς.