Οι εταιρείες 1) Quality & Reliability και 2) IMS κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές σε διαγωνισμό για λογαριασμό του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.).

Ο προϋπολογισμός του έργου “Συντήρηση – υποστήριξη του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ΝΑΤ Επανάληψη”  ανέρχεται στα 132.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.