Ο όμιλος SAS και η Amadeus υπέγραψαν τεχνολογική συνεργασία δεκαετούς διάρκειας για την προμήθεια συστημάτων εξυπηρέτησης επιβατών νέας γενιάς.

Η υιοθέτηση τεχνολογίας επόμενης γενιάς θα υποστηρίξει τα βήματα του Ομίλου για την επίτευξη εξοικονόμησης κόστους και ενισχυμένης δυνατότητας αποτελεσματικής ανταπόκρισης στην ταχύτατα εξελισσόμενη ανταγωνιστική αγορά. Η Amadeus θα εφαρμόσει τη νέα τεχνολογική πλατφόρμα στην ομάδα εταιρειών της SAS μέσω μιας κλιμακωτής διαδικασίας μετάβασης, η οποία θα ξεκινήσει το 2010. Μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας, οι αεροπορικές εταιρείες θα υιοθετήσουν την πλήρη έκδοση της λύσης Amadeus Altea Customer Management, ούτως ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν τις διαδικασίες παγκόσμιων πωλήσεων και κρατήσεων, inventory και ελέγχου αναχωρήσεων.