Η κοινοπραξία των SingularLogic & Knowledge Broadband Services ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο του Επιμελητηρίου Χίου με τίτλο "Ενίσχυση τοπικών ή κλαδικών έργων παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου σε ΜΜΕ".

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός Κέντρου Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας για τα μέλη του Επιμελητηρίου Χίου που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των ΜΜΕ της περιοχής για υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Marketplace).

Παράλληλα με την ηλεκτρονική αγορά θα αναπτυχθεί business portal (επιχειρηματική πύλη) με ενημερωτικό χαρακτήρα που θα λειτουργήσει ενισχυτικά στην ενημέρωση των ΜΜΕ και των μελών του Επιμελητηρίου για τις νέες επιχειρηματικές δυνατότητες και ευκαιρίες.

Επίσης, το Κέντρο θα έχει στόχο την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των τοπικών επιχειρηματιών στις καθημερινές τους συναλλαγές με το Επιμελητήριο (e-επιμελητήριο). Προσφορές για το έργο κατέθεσαν επιπλέον οι εταιρείες Profile, CosmoOne Hellas MarketSite και
Steficon. Το τελικό τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 335.100 ευρώ, μη συμπεριλαμ-βανομένου Φ.Π.Α. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα Ιανουαρίου 2009.