Η ένωση εταιρειών Tredit & Prisma ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Δήμου Κατερίνης με τίτλο "Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω φορητών συσκευών και ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων για τον πολίτη/επισκέπτη και το προσωπικό του Δήμου Κατερίνης".

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών που θα παρέχονται σύμφωνα με την τοποθεσία των χρηστών πάνω από τα ασύρματα δίκτυα πρόσβασης που θα εγκατασταθούν. Ειδικότερα, η εκτέλεση του Έργου θα περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες: α) Εγκατάσταση τεσσάρων (4) σημείων ασύρματης δικτυακής πρόσβασης (hotspots) σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου Κατερίνης, β) Ανάπτυξη υποσυστήματος ηλεκτρονικής ξενάγησης για τον πολίτη/επισκέπτη που θα παρέχει υπηρεσίες βασισμένες στη θέση του χρήστη, όπως εύρεση συγκεκριμένων σημείων ενδιαφέροντος και εύρεση κατάλληλης διαδρομής προσέγγισης του συγκεκριμένου σημείου, γ) Ανάπτυξη υποσυστήματος καταχώρησης περιεχομένου πολιτισμικού και τουριστικού ενδιαφέροντος μέσω κατάλληλης πλατφόρμας από το προσωπικό του Δήμου Κατερίνης και δ) Υποσύστημα άμεσης καταγραφής και υποβολής αιτημάτων και προβλημάτων εν κινήσει από τους δημοτικούς υπαλλήλους.Οι εφαρμογές θα είναι ειδικά σχεδιασμένες για τη χρήση τους μέσω φορητών συσκευών (PDA). Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στις 281.265 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.