Οι εταιρείες Web - On Line, SIEM και Κόρυμβος υπέγραψαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τις 5 συμβάσεις με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για το έργο "Επαναπροκήρυξη προμήθειας αδειών χρήσης σύγχρονου εκπαιδευτικού λογισμικού για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση".

Ο ανάδοχος του έργου αναλαμβάνει αφενός την προμήθεια αδειών χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού, αφετέρου την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της Προμήθειας. Το συνολικό τελικό τίμημα των 5 συμβάσεων ανέρχεται στα 718.179 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Την σύμβαση αριθμ. 1 τελικού τιμήματος 149.995 ευρώ ανέλαβε η Web – On Line.

Tις συμβάσεις αριθμ. 2 & 3 τιμήματος 118.197 ευρώ  και 149.995 ευρώ αντίστοιχα ανέλαβε η SIEM και τέλος, τις συμβάσεις αριθμ. 4 & 5 τιμήματος 149.995 η καθεμία ανέλαβε η Κόρυμβος.