Ο Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας (ECSM, European Cyber Security Month), μια ετήσια δράση που λαμβάνει χώρα κάθε Οκτώβριο, αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τις απειλές στον κυβερνοχώρο, την ενίσχυση της ασφάλειας, όπως και στην παροχή επίκαιρων πληροφοριών για την ασφάλεια, μέσα από την εκπαίδευση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Για το φετινό ECSM έχουν προγραμματιστεί πάνω από 300 δραστηριότητες σε 28 χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκδηλώσεων, επιμορφωτικών δράσεων, συμβουλών και ιντερνετικών κουίζ. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όλα τα κορυφαία  ταλέντα του κυβερνοχώρου από ολόκληρη την Ευρώπη να συνεργαστούν και να διαγωνιστούν σε τομείς, όπως είναι η ασφάλεια στο διαδίκτυο, στα κινητά και σε άλλους τομείς. Ο ECSM διοργανώνεται από τον ENISA σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία, το Ευρωπαϊκό Κέντρο κυβερνοεγκλημάτων της EuropolΦ.