Οι εταιρείες 1) Profile, 2) Uni Systems, 3) Velti και οι ενώσεις εταιρειών 4) Quality & Reliability-PC Systems, 5) Printec-Greek Geeks, 6) Byte Computer - Σαϊμπερς, 7) Intracom IT Services-Intrasoft International και 8) Altec Integration -OTS κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό που αφορά στο έργο με τίτλο «Ψηφιακές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.350.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.