Οι ενώσεις εταιρειών 1) Altec - Datamed - OTS, 2) Byte - Profile, 3) Q&R - PC Systems, 4) Space Hellas - OTE, 5) Toppan - Gemalto, 6) Unisystems - Intracom και οι εταιρείες 7) Newsphone και 8) SingularLogic κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό για την προμήθεια έξυπνων καρτών της Η.ΔΙ.ΚΑ. (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης).

Ο προϋπολογισμός της πρώτης φάσης του έργου ανέρχεται στα 4.000.000 ευρώ.