Η Seven Stars ολοκλήρωσε τα δύο μεγάλα έργα ψηφιοποίησης ταινιών που είχε αναλάβει.Το έργο δημιουργίας ψηφιακού αρχείου των ταινιών του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουλίου από την κοινοπραξία "Seven Stars-General Data Business" με την ψηφιοποίηση άνω των 400 ωρών ταινιών.

Ο διαδικτυακός κόμβος που δημιουργήθηκε με στοιχεία για τις ταινίες και αποσπάσματα ταινιών, βρίσκεται ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία και θα λειτουργήσει επίσημα από 1/1/2009.

Το έργο ψηφιοποίησης των κινηματογραφικών επικαίρων της πρώην Γενικής Γραμματείας Τύπου ολοκληρώθηκε στα τέλη του Οκτωβρίου, δύο μήνες πριν τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας. Το έργο ολοκληρώθηκε από την κοινοπραξία “Seven Stars-Cinepos-Steficon-ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ”. Ψηφιοποιήθηκαν 600 ώρες επικαίρων που καλύπτουν την περίοδο 1912 μέχρι τά μέσα της δεκαετίας 1990.