Η Accenture πρόσφατα ολοκλήρωσε την κατασκευή και την υλοποίηση ενός καινούριου κεντρικού τεχνολογικού πληροφοριακού συστήματος για λογαριασμό της Zurich Insurance Group (Zurich), μέσω του οποίου η τελευταία σηματοδοτεί την είσοδό της στην αγορά ιδιοκτησίας και ατυχημάτων (P&C) της Κολομβίας ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της για επέκταση στις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Συγκεκριμένα, η Accenture εγκατέστησε το νέο σύστημα που βασίζεται στην λύση της TIA Technology για τον ασφαλιστικό κλάδο και η οποία υποστηρίζει τη διαχείριση αναδοχής, της εφαρμογής πολιτικής και αξιώσεων για τους ασφαλισμένους. Ταυτόχρονα, ολοκληρώνεται με τα ΙΤ συστήματα που διαθέτει η Zurich σε κάθε γεωγραφική περιοχή.