Η Intelli Solutions ολοκλήρωσε και διέθεσε σε χρήση τη πλατφόρμα IPMS (Invoice Process Management System) στο τμήμα προμηθειών της Citibank.

Η πλατφόρμα εξυπηρετεί την επεξεργασία και ηλεκτρονική διαχείριση των τιμολογίων της εταιρείας ενώ προβλέπεται να επεκταθεί και σε άλλα έγγραφα όπως  νομικά έγγραφα, παραγγελίες, δελτία συντηρήσεως κλπ. Οι υπηρεσίες της πλατφόρμας προσφέρονται υπό το μοντέλο SaaS (Software as a Service) και περιέχει modules document management, workflow και collaboration.

Παράλληλα έλαβε χώρα η έναρξη της ολοκληρωμένη υπηρεσίας  βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας πελατών για την τράπεζα από την ομάδα της Intelli Solutions κάνοντας χρήση της υπηρεσίας taxis phone του Υπουργείου Οικονομικών.  Η διαδικασία επανασχεδιάστηκε κεντρικά και πλέον επιβεβαιώνονται εκατοντάδες ΑΦΜ ημερησίως εξασφαλίζοντας για την τράπεζα την φορολογική εγκυρότητα των πελατών της.

Τέλος, ενοποιήθηκε η λύση Advance Fax Server Solution με τις πλατφόρμες διαχείρισης περιεχομένου (ECM) για την ελαχιστοποίηση του κόστους και την βελτίωση της αποδοτικότητας και της εξυπηρέτησης του πελάτη.
Η Advance Fax Server Solution είναι μια ολοκληρωμένη λύση αυτοματοποίησης και ταξινόμησης εγγράφων fax που δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης και αυτόματης δρομολόγησης ή ταξινόμησης των εγγράφων με βάση το περιεχόμενο ή τον αποστολέα.