Η On Telecoms παρουσιάζει το ανανεωμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πελατών, μέσα από τις νέες υπηρεσίες που προσφέρονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.on.gr και την υπηρεσία My On.

Πιο συγκεκριμένα, οι νέες υπηρεσίες που προσφέρονται από την On Telecoms είναι οι ακόλουθες: α) Προβολή ταχύτητας internet: Ο χρήστης μπορεί να δει την ταχύτητα upload και download και άλλα χαρακτηριστικά της σύνδεσής του, από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεται, β) Πρόσφατες κλήσεις (μη τιμολογημένες):

Με αυτή την υπηρεσία ο χρήστης μπορεί να δει τις κλήσεις οι οποίες δεν έχουν τιμολογηθεί ακόμα, την αξία τους (προ ΦΠΑ), την κατηγορία στην οποία ανήκουν (αστικές, υπεραστικές, προς κινητά κλπ.), την ημερομηνία και ώρα που πραγματοποιήθηκαν, τη διάρκειά τους και το υπόλοιπο του δωρεάν χρόνου ομιλίας (όπου αυτός υφίσταται).

Επίσης, μπορεί να τις αποθηκεύσει σε excel και γ) Υπολογισμός κόστους κλήσης: Ο χρήστης μπορεί να υπολογίσει το κόστος κλήσης πριν την πραγματοποιήσει.