Στις 6 Σεπτεμβρίου 2017 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τελική αξιολόγηση και των τεσσάρων έργων του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) που συμμετείχαν στο Google Summer Of Code 2017.

Στο φετινό Google Summer of Code συμμετείχαν 201 οργανισμοί από 72 χώρες και 1318 φοιτητές σε εκατοντάδες έργα ανοιχτού κώδικα. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ, eellak.gr) συμμετείχε με 4 έργα ανοιχτού κώδικα, και οι τέσσερις φοιτητές αξιολογήθηκαν θετικά για το συνολικό τους έργο κατά την διάρκεια του GSoC. Τα 4 έργα ανοιχτού κώδικα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, τα οποία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του GSoC 2017 είναι τα εξής: Open Source Δι@υγεια.

Το έργο είχε ως στόχο να βελτιώσει τον ανοιχτό κώδικα στον οποίο βασίστηκε η Δι@υγεια. Στο πλαίσιο του GSoC, υλοποιήθηκαν βελτιώσεις στην κωδικοποίηση των αποφάσεων και εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο Blockchain έτσι ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια στο χειρισμό των εγγράφων. Greek scripts for Eczar fonts. Το έργο αφορούσε την υποστήριξη ελληνικών χαρακτήρων (συμπεριλαμβανομένων των πολυτονικών) στην οικογένεια γραμματοσειρών Eczar Donation Box.

Το έργο αφορούσε τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρονικών συσκευών οικονομικής ενίσχυσης «donation boxes» που έχουν αναπτυχθεί με στόχο την οικονομική ενίσχυση φορέων και έργων της Κ.ΑΛ.Ο (κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας).
Mix-net implementation Zeus. Στόχος αυτού του έργου είναι να  αντικατασταθεί η  τρέχουσα υλοποίηση της mix-net της πλατφόρμας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών Ζεύς με μια ταχύτερη υλοποίηση. Εκτός από την ηλεκτρονική ψηφοφορία, το νέο mix-net που αναπτύχθηκε στo πλαίσιo του GSOC,  μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες λειτουργίες, όπως η ανωνυμοποίηση σε έρευνες και συλλογή δεδομένων από διάφορες συσκευές IoT.