Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο για την ανάπτυξη της νέας εκτυπωτικής υποδομής της Eurobank EFG από την Xerox Hellas.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην ανάπτυξη σύγχρονης υποδομής για τη διαχείριση και παραγωγή των ανανεωμένων εγγράφων έντυπης επικοινωνίας της Eurobank EFG (κινήσεις λογαριασμών, λογαριασμοί πιστωτικών καρτών και λοιπών έγγραφων προσωποποιημένης επικοινωνίας).

Έπειτα από αναλυτική μελέτη των αναγκών της Τράπεζας, η Xerox σχεδίασε, υλοποίησε και υποστηρίζει τεχνικά μια καθετοποιημένη, σύνθετη, παραγωγική μονάδα έγχρωμης εκτύπωσης αποτελούμενη από: λογισμικό διαχείρισης εφαρμογών και ποιότητας εκτύπωσης, μονάδες έγχρωμης εκτύπωσης ρολού σε διπλή όψη και λοιπά παρελκόμενα συστήματα διαχείρισης και ολοκλήρωσης των εκτυπώσεων.

Η σύγχρονη υποδομή που εγκαταστάθηκε από την Xerox, εξυπηρετεί βέλτιστα τις απαιτήσεις των ανανεωμένων εκτυπωτικών εφαρμογών της Eurobank EFG, οι οποίες προσφέρουν στην Τράπεζα τη δυνατότητα άμεσης και εξατομικευμένης επικοινωνίας με τους πελάτες της και αποτελούν «όχημα» για την υλοποίηση προγραμμάτων marketing με την αξιοποίηση της έντυπης επικοινωνίας της.