Η SofteconEnterprise ολοκλήρωσε την υλοποίηση του νέου πληροφοριακού συστήματος της Marathon Distributors, διανομέας φαρμάκων, καλλυντικών & παραφαρμακευτικών προιόντων στην Κύπρο.

Πρόκειται για το JDEdwards EnterpriseOne της Oracle και η έναρξη του συνδυάστηκε με τη λειτουργία του νέου Distribution Center της Marathon στα Λατσιά Λευκωσίας. Το JDEdwards EnterpriseOne είναι ένα WEB based Επιχειρησιακό σύστημα και καλύπτει όλες τις λειτουργίες της Marathon. Αιχμή του συστήματος είναι το Advanced Warehouse Management το οποίο λειτουργεί με φορητά ασύρματα online τερματικά (PDAs).

Πέραν αυτού και σε ολοκληρωμένη μορφή καλύπτονται όλες οι λειτουργίες Financials, Sales, Pricing, Procurement, CRM καθώς και Business Intelligence μέσω του οποίου παρέχεται Profitability Analysis, Sales Statistics καθώς και όλο το φάσμα των Key Performance Indicators (KPIs). Το σύστημα καλύπτει και όλες τις διαδικασίες Third Party Logistics. Οι προμηθευτές της Marathon μέσω του WEB έχουν άμεση ενημέρωση για τις πωλήσεις και τα αποθέματα τους. Σε 2η φάση υλοποιούνται και διαδικασίες EDI. Η υλοποίηση ολοκληρώθηκε σε τέσσερις μήνες.