Η ΟΝΕΧ ολοκλήρωσε το έργο της δημιουργίας της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης και του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Πειραιά, του 4ου μεγαλύτερου κατά σειρά ελληνικού αποθετηρίου, σύμφωνα με το Ranking Web of Repositories (Ιούλιος 2015), στο πλαίσιο της σύμβαση που είχε υπογραφεί με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου.

Για τις ανάγκες του έργου η ΟΝΕΧ προχώρησε στην ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση συνολικά 300.000 σελίδων, οι οποίες περιελάμβαναν μέρος του αρχειακού υλικού του Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα 1.210 άρθρα περιοδικού «Σπουδαί», 20.000 σελίδες ψηφιοποιημένων άρθρων σπανίων περιοδικών διαθέσιμα στο διαδίκτυο, 550 τεκμήρια, 100.000 σελίδες ηλεκτρονικών αρχείων με ψηφιοποιημένα σπάνια βιβλία διαθέσιμα στο διαδίκτυο, 1.300 ψηφιοποιημένες Διδακτορικές και Μεταπτυχιακές εργασίες, 180.000 σελίδες και 660 ευρωπαϊκά τεκμήρια καταλογογραφημένα και ταξινομημένα. Η παρουσίαση της εν λόγω υπηρεσίας και της επιτυχούς ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου υποέργου έγινε στα πλαίσια της διοργάνωσης εκδήλωσης με θέμα το έργο «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς», η υλοποίηση του οποίου πραγματοποιήθηκε μέσω χρηματοδότησης του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013.