Η HP ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρίας Electronic Data Systems με τίμημα 13,9 δις δολάρια. Η εξαγορά της EDS - σε σχέση με την αξία της- είναι η μεγαλύτερη στο χώρο ΙΤ και η δεύτερη μεγαλύτερη στο χώρο της βιομηχανίας της τεχνολογίας, ενώ ακολουθεί την συγχώνευση της HP με την Compaq, που ολοκληρώθηκε το 2002.

Με αυτήν την εξαγορά, που αρχικά ανακοινώθηκε στις 13 Μαΐου, η HP διαθέτει πλέον ένα από τα πλέον διευρυμένα χαρτοφυλάκια του χώρου σε προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις end-to-end. Οι συλλογικές επιχειρηματικές υπηρεσίες των δύο εταιριών στο τέλος του οικονομικού έτους 2007 για κάθε εταιρία, σημείωναν ετήσια κέρδη άνω των 38 δις δολάρια με 210.000 υπαλλήλους να δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 80 χώρες.

Το Technology Solutions Group της HP θα μεταφέρει στην EDS τις λειτουργίες που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών outsourcing, καθώς και μέρος των συμβουλευτικών δραστηριοτήτων του και των λειτουργιών integration. Το TSG θα επικεντρωθεί στους servers, στην αποθήκευση,  στο λογισμικό και στις τεχνολογικές υπηρεσίες, όπως η εγκατάσταση, η συντήρηση και ο σχεδιασμός τεχνολογικών συστημάτων για τους πελάτες, καθώς και σε συγκεκριμένες υπηρεσίες παροχής συμβουλών και integration.

Η νέα εταιρία θα διοικείται από τον Ron Rittenmeyer, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος έχει διατελέσει Πρόεδρος και CEO της EDS.