Το Διοικητικό Συμβούλιο της Kabel Deutschland αποδέχτηκε την προσφορά εξαγοράς της Vodafone έναντι του ποσού των 7,7 δις. ευρώ, κίνηση που επεκτείνει τις φιλοδοξίες της Βρετανικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών στην αγορά της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας καθώς και των τηλεοπτικών υπηρεσιών.

Η Vodafone προσέφερε 87 ευρώ/μετοχή και η προσφορά περιλαμβάνει μέρισμα 2,5 ευρώ/μετοχή που είχε ήδη ανακοινωθεί από τη Γερμανική εταιρεία, καθώς και 3 δις. ευρώ καθαρού χρέους, φέρνοντας τη συνολική αξία της συμφωνίας στα 10,7 δις.

Σύμφωνα με τον V. Colao, CEO της Vodafone, η συμφωνία θα βοηθήσει στη μελλοντική εξασφάλιση της ευρύτερης στρατηγικής για την παροχή μίας σειράς υπηρεσιών που θα βασίζονται στην ταχεία μεταφορά δεδομένων μέσω mobile και σταθερών δικτύων στην Ευρώπη.

Ο CEO της Kabel, Adrian von Hammerstein, δήλωσε ότι οι νέες ευκαιρίες ανάπτυξης θα έρθουν από το συνδυασμό των υποδομών σταθερής τηλεφωνίας της Kabel και της θέσης της Vodafone στην αγορά των mobile τηλεπικοινωνιών.