Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσε τη δεύτερη θητεία του ο Δημήτρης Παυλάκης στον Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον απολογισμό του ΜΤΕΥ για το 2015, η υπηρεσία δέχθηκε 12.024 παράπονα και εξέτασε 1.667 γραπτές υποθέσεις. Το 75% των υποθέσεων επιλύθηκαν φιλικά από τα μέρη. Ο Δημήτρης Παυλάκης έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων,  Ombudsman και Διευθυντής Ηλεκτρονικής Τραπεζικής & Εναλλακτικών Καναλιών της Εθνικής Τράπεζας, ενώ είναι συγγραφέας του βιβλίου “Bank Marketing in Practice”. Νέος Ombudsman είναι ο Θεόδωρος Κουτσούμπας, Υποδιευθυντής της Νομικής Υπηρεσίας της Εθνικής Τράπεζας.