Η Dell EMC ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη επιτυχία μια σειρά workshops με τους συνεργάτες της στην Ελλάδα, σχετικά με τις λύσεις Dell EMC Networking.

Με αυτές τις δράσεις, οι συνεργάτες της Dell EMC αυξάνουν την τεχνογνωσία τους και μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες στην επιτυχή υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού. Με τις λύσεις Dell EMC Networking οι εταιρείες μπορούν να εκσυγχρονίσουν τη δικτυακή υποδομή τους, αντικαθιστώντας παλαιότερες λύσεις μειωμένων δυνατοτήτων και περιορισμένης ευελιξίας, οι οποίες βασίζονται κατά κανόνα σε κλειστές τεχνολογίες. Δίνοντας έμφαση στις τεχνολογίες open networking, οι λύσεις της Dell EMC προσφέρουν την ευελιξία που απαιτούν οι επιχειρήσεις σήμερα, για εταιρικά δίκτυα, που διαμορφώνονται εύκολα και γρήγορα για να εξυπηρετούν την εταιρική ανάπτυξη.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι για την ευκολότερη μετάβαση σε μια νέα λύση δικτύωσης βασισμένη σε τεχνολογίες της Dell EMC, παρέχονται στους συνεργάτες υπηρεσίες “proof-of-concept”. Με τον τρόπο αυτό, τεκμηριώνεται η λειτουργικότητα των λύσεων, η αξία και τα πλεονεκτήματα της δικτύωσης με τις τεχνολογίες Dell EMC Networking, ενώ οι πελάτες αποκτούν μια σαφή εικόνα της λύσης πριν την υλοποίησή της.