Ολοκληρώθηκαν οι νομικές διαδικασίες για τη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Το σύνολο των έργων κρατικών-ψηφιακών ενισχύσεων μεταφέρθηκε στην ΚτΠ, ενώ ολοκληρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και οι διαδικασίες φυσικής μετεγκατάστασης της Ψηφιακές Ενισχύσεις στην έδρα της απορροφώσας εταιρείας. Επιπρόσθετα, κατά τις επόμενες εβδομάδες και έως το τέλος του έτους ολοκληρώνονται και οι διαδικασίες λειτουργικής ενοποίησης που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη εξέλιξη των έργων “e-security”, “digi-lodge”, “digi-retail” και “digi-content”.

Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων στη νέα δράση ψηφιακών ενισχύσεων “digi-mobile” του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».