Η HP ολοκλήρωσε την εξαγορά της 3Com Corporation στην τιμή των 7,90 δολαρίων ανά μετοχή ή περίπου 2,7 δισ. δολαρίων για το σύνολο της επιχείρησης.

Οι όροι της συναλλαγής έχουν εγκριθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια της HP και της 3Com. Η HP θα προχωρήσει στην ενοποίηση των λύσεων δικτύωσης και ασφάλειας της 3Com με τις λύσεις HP ProCurve, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων για επιχειρησιακή χρήση. Σε συνδυασμό με την παγκόσμια απήχηση των λύσεων της HP, το νέο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο θα επιτρέψει την ταχύτερη υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας για τη δημιουργία μιας Υποδομής Σύγκλισης Τεχνολογιών (Converged Infrastructure). Η στρατηγική αυτή έχει στηριχθεί στην ιδέα της ενοποίησης μεταξύ servers, λύσεων storage, προϊόντων δικτύωσης, εφαρμογών διαχείρισης, εγκα-ταστάσεων και υπηρεσιών. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέσηνα απλοποιήσουν τα δίκτυα τους, να αξιοποιήσουν network fabrics τύπου edge-to- core και να βελτιώσουν τις δυνατότητες παροχής υπηρεσιών των τμημάτων πληροφορικής.