Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 11o Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Νανοϊατρικής, το οποίο φιλοξένησε περίπου 120 επιστήμονες από κορυφαία Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα παγκοσμίως, όπως και από διάφορες μικρές και μεγάλες εταιρείες, σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς κοινότητας, όπως και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Αμερικάνικης Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (Food and Drug Administration, FDA), το Έργο Ευρωπαϊκής Υποδομής EU-NCL (European Nanomedicine Characterization Laboratory), κ.α.

Στόχος του Συνεδρίου ήταν η συνεύρεση σημαντικών επιστημονικών Φορέων παγκοσμίως, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής δραστηριότητας στους τομείς της στοχευμένης μεταφοράς φαρμάκων, της διαγνωστικής στην νανοκλίμακα και της αναγεννητικής ιατρικής, καθώς επίσης και την ανταλλαγή ιδεών και ανάπτυξη συνεργασιών για τη μείωση της πολυδιάσπασης στην έρευνα, την καλύτερη κινητοποίηση επενδύσεων, την ταυτοποίηση ερευνητικών προτεραιοτήτων και την προώθηση της καινοτομίας στην  νανοϊατρική.