Η ΕΕΤΤ, κατόπιν σχετικής διαβούλευσης, ολοκλήρωσε την έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους καταναλωτές.

Ορισμένα από τα στοιχεία του Κώδικα, ο οποίος είναι πλήρως διαθέσιμος στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ, είναι τα εξής:

α) Στις περιπτώσεις υποβολής από τον καταναλωτή προς τον πάροχο αίτησης κατάργησης υπηρεσίας, ο πάροχος οφείλει να αποστέλλει αποδεικτικό παραλαβής της αίτησης κατάργησης στον καταναλωτή εντός 3 ημερών, έτσι ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει με σιγουριά ότι η αίτησή του έχει παραληφθεί.

β) Ο πάροχος ενημερώνει τον καταναλωτή με σαφή και αδιαμφισβήτητο τρόπο κατά τη σύναψη της σύμβασης για το χρόνο ενεργοποίησης της υπηρεσίας του.

γ) Ο καταναλωτής μπορεί να αποχωρήσει από τη σύμβασή του με τον πάροχο ανά πάσα χρονική στιγμή, ακόμα και πριν την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, στο πλαίσιο των σχετικών συμβατικών όρων.

Κάθε μια από τις παραπάνω διαδικασίες, αλλά και αρκετές ακόμα, οι οποίες περιέχονται στον Κώδικα δεοντολογίας, δημιουργούν για πολλούς από τους παρόχους επιπλέον λειτουργικά έξοδα, τα οποία θα επιβαρύνουν τα ήδη επιβαρημένα οικονομικά τους στοιχεία. Μιλώντας με την ΕΕΤΤ, στελέχη της μας ενημέρωσαν ότι το νομοθετικό έργο έγινε με κύριο στόχο την προστασία των καταναλωτών, χωρίς ωστόσο να ληφθεί υπ’ όψιν τα επιπλέον λειτουργικά έξοδα που θα προκύψουν για τους παρόχους.

Μιλώντας με τον Ανδρέα Αναστασόπουλο, Πρόεδρο του Συνδέσμου Αδειοδοτημένων Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων Ελλάδας, σχολιάζοντας το νέο Κώδικα Δεοντολογίας μας είπε “η ΕΕΤΤ προσπαθεί να προστατέψει τον Έλληνα καταναλωτή και αυτό είναι σωστό. Ωστόσο, τα επιπλέον λειτουργικά έξοδα που δημιουργούνται για τους παρόχους δεν είναι δυνατό να συνεχίσουν να επιβαρύνουν τα οικονομικά τους στοιχεία που έτσι και αλλιώς δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα καλή εικόνα τον τελευταίο καιρό.

Επομένως, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι με κάποιο τρόπο οι πάροχοι θα μετακυλήσουν τα έξοδα αυτά στους καταναλωτές, όπως για παράδειγμα με αύξηση του τέλους ενεργοποίησης”. Ο ίδιος δήλωσε ότι ο κλάδος έχει δεχτεί τον τελευταίο καιρό πρόστιμα από διαφορετικούς φορείς, στόχος των οποίων είναι η προστασία του καταναλωτή, ωστόσο, το σύνολο των εταιρειών του Συνδέσμου δεν θεωρεί τα πρόστιμα αυτά λογικά και πρόκειται να προσφύγει στη δικαιοσύνη.