Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος του προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" για το α' τρίμηνο του 2009, στον οποίο υποβλήθηκαν συνολικά 530 προτάσεις νέων έργων από 250 φορείς και Οργανισμούς.

Ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ. Οι προτάσεις αφορούν στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα με χρήση νέων τεχνολογιών, στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης για την εξυπηρέτηση του πολίτη.